- Inzerce -

Vy troubo! pro Jiřího Koláře

Jako název výstavy věnované nedožitým stým narozeninám Jiřího Koláře posloužil kurátorovi Martinu Klimešovi a týmu pořádajícího sdružení Bludný kámen nevšední citát, jímž Jiří Kolář tituloval ty, jejichž názory či konání považoval za hloupé. Stejně tak nevšední je i výstava, která se od 10. září koná ve Velké galerii zámku v Hradci nad Moravicí vzdáleném čtvrt hodiny jízdy vlakem od Opavy. Bílý a Červený zámek je zasazen v malebné krajině a cesta k němu vede vzhůru – podobně jako k výstavě samotné nacházející se v druhém patře Bílého zámku. V jedné prostorné místnosti jsou umístěny v těsném sepětí práce více než padesáti autorů. Většina z nich jsou naši současníci a právě tato skutečnost je na výstavě nejzajímavější. V průčelí sálu sice na všechny ostatní exponáty shlíží šestice Kolářových originálů zapůjčených z pražské Národní galerie a ze soukromých sbírek v čele s asambláží Šebestián a koláží Přervaný sen. Jádro této výstavy však nespočívá v Kolářových pracích, nýbrž se obrací k dnešku a k současným autorům. Každý z oslovených a vystavených umělců měl při práci volnost a autorskou svobodu – námět, provedení i použitá média byla plně v režii umělců. Jedinou podmínkou byla odvaha experimentovat a snaha vypořádat se po svém se stále živým odkazem Kolářových prací.

Při vernisáži se po zasvěceném úvodu Martina Klimeše ujal slova, hlasu a gesta Petr Váša, brněnský performer věnující se více než dvacet let fyzickému básnictví. Autoři vystavených děl věnovali velký prostor hudbě a zvuku vůbec, ať již v pouhých názvech vystavených prací – Leoš Janáček – Zápisník zmizelého Inge Koskové, Partitury Dušana Urbaníka, Záznamy poslední hudby Vlastimila Krčmáře, Rytmy Jana Vojnara, nebo zvuku jako zdroje pro vzniklý obraz u kolekce Zvukové záznamy Matěje Franka, nebo v hudebních skladbách, mluveném slovu či ve videosekvencích, které je možné shlédnout či poslechnout si přímo na místě – Artur Petra Váši, Chval Pána Vojmíra Vokolka, Bez názvu (Křižovatka) Filipa Cenka, Havarijní stav Pavla Novotného, Kůra Jaromíra Typlta, Struktura řeči v příslovích Ladislava Nováka nebo hudební koláž Slovník metod Petra Ference.

Jak se praví v průvodním textu, záměrem výstavy bylo Představení světa, který nezná umělé hranice, v němž bez rozlišení hudba, poezie a výtvarné umění, pohyb, zvuk i prostor vytváří rezonanční a živnou půdu našim myšlenkám, pocitům a představám. Experimentální básně, kresby, fotografický dokument, transformované partitury jako výtvarný objekt, akční umění, videoart, prostorová instalace, zvukové a hudební příspěvky – jednota v rozmanitosti, oslava invence. Závěrem je třeba dodat, že výstava volně překračuje hranice zámecké galerie, expanduje do opavské Galerie Cella a Hovoren, v nichž lze shlédnout tvorbu Vladimíra Havlíka, a v příštích třech týdnech nabízí v Opavě a Ostravě bohatý doprovodný, zejména hudební program:

 

Úterý 16.9., 19:00 hodin, Dům umění v Ostravě Magda Mayas + Tony Buck (Německo, Austrálie)

Středa 17.9., 19:00 hodin, Gottfrei, Opava Magda Mayas + Tony Buck (Německo, Austrálie)

Úterý 23.9., 19 hodin, Gottfrei, Opava – The Positive Noise Trio (HU), Ensemble 56 (PL+SK)

Pátek 26.9., 22 hodin, stanice VltavaPhaerentz – premiéra skladby Slovník metod

Úterý 30.9., 17 hodin, Galerie Cella, Hovorny Vladimír Havlík / Návody k uskutečnění (Projects, Concepts, Remarks 1978-86)

Čtvrtek 2.10., v 19 hodin, Gottfrei, Opava – Audrey Chen a Phil Minton

Úterý 7.10., 17 hodin, Památník Patra Bezruče, Opava – Jiří Kolář ve vzpomínkách Emanuela Křenka

Úterý 7. 10., 19 hodin, Gottfrei, Opava – Cameron Deas (UK)

Středa 8.10., 17 hodin, Památník Petra Bezruče, Opava – Večer zvukové poezie Pavla Novotného a Jaromíra Typlta