- Inzerce -

Zítra ve Školské 28: Ladislav Železný & OEM ARTS & Adam Železný

Zítra, ve čtvrtek 12. března, se ve Školské 28 můžete těšit na trojkoncert elektronické a akusmatické hudby i na hořící obraz. Večer složený ze tří částí představí několik možných přístupů k tvořivé práci se zvukem.

Skladba Ladislava Železného Zero pro čtyřkanálový zvuk a asmartphone je víc konceptuální akusmatickou kompozicí, než kus postavený na hudebních základech. Téma je zobrazováno pomocí kontrastních ploch, kdy okolo nás znějící akustický smog je postavený jako protipól atmosféře intimního šepotu vnitřní kontemplace. Okamžik úderu do strun proti trvání jejich znění a doznívání. Nebo např. moment, kdy je slyšet zvuk spouštění etážového topení v místnosti, což je velmi tichý až neslyšitelný zvuk, který během zahřívání radiátorů nabývá zajímavých harmonických struktur a akustických hodnot, v případě Zero téměř neposlouchatelně hlasitý šum postavený do protipólu ticha. Je to vlastně neustálá oscilace kolem nuly.

Adam Železný spojí zvukovou performanci a dočasnou instalaci v hořícím obrazu fungujícím na základě různosti použitých pyrotechnických pomůcek a nahodilé prodlevy v procesu jejich hoření. Uvidíme a uslyšíme cesty hořících zápalnic – změť os, časových úseků a fází života uměleckého díla, jeho vzniku, vytváření, ale i zániku a opětovného zrození. Jiskra, zápal, čas hoření umění bude zvukově zaznamenán a následně post-procesován v ohnivém mini jamu.

OEM ARTS je česká umělecká skupina sdružující a propojující současné umělce z oblasti zvukové performance, animace a světelného designu. Ivan Boreš (kytara) komponuje, spolupracuje s performery a skladateli, improvizuje v barokní, klasické a jazzové hudbě, převážně však ve volně zvukově improvizované hudbě, při níž využívá čtvrttónovou, bezpražcovou, klasickou a elektrickou kytaru, větrák a všelijaké pomůcky. Eva Nachmilnerová (viola da gamba, housle) po absolutoriu Pražské konzervatoře studovala obor barokní housle na Vysoké škole hudební v Mnichově a na Týnské škole v Praze. V současné době vystupuje především s vokálně-instrumentálním souborem Victoria Ensemble, věnujícím se interpretaci hudby italského a francouzského baroka. Hraje také na tenorovou violu da gamba, na které ji fascinuje její zvuk. Jan Trojan (plech, elektronika aj.) se věnuje provádění zvukových performancí, komponování hudby pro různá tělesa na domácí scéně i v zahraničí. Jan se zabývá vlastnoručně sestaveným elektroakustickým nástrojem, nazývaným Plech. Baví ho zvuky, ticho a prostor mezi nimi. Jakub Rataj (elektronika) je autorem orchestrálních, komorních a elektroakustických skladeb. Jeho práce přesahuje do světa zvukových instalací a performancí inspirovaných lidským tělem, jeho pohybem, dechem, pulzem a gesty. Rovněž působí jako performer a interpret soudobé hudby. Spolupracuje například s Orchestrem BERG, Prague Modern, MoEns a dalšími, včetně široké skupiny choreografů, filmových režisérů a animátorů.”

Buďte u toho o půl osmé večer.