- Inzerce -

Zkouška sirén – Hloupé otázky

Nedávno proběhla internetem vlna pobaveného pohoršení (či pohoršeného pobavení?) nad existencí bakalářské práce s názvem „Gender v textech punkové skupiny Visací zámek“. Shodou okolností přibližně ve stejnou době si uglosnul britský hudební publicista Norman Lebrecht na podobné téma, když na svém blogu vyhlásil soutěž ve tvorbě muzikologických hoaxů a jako příklady nesmyslných studií navrhl témata jako „genderový útlak v podtextu Schumannova klavírního koncertu“ či „penilní agrese v [Boulezově skladbě] Pli selon Pli“. Čím to, že určitá klíčová slova nebo témata vzbuzují takové až alergické reakce i u lidí, u nichž bychom vzhledem k vzdělání očekávali poněkud rozmyslnější postoje?

Asi se tu v nešťastném průsečíku setkávají dvě skutečnosti. Na jedné straně to je fakt, že proces specializace, který se projevuje všude od gastronomie po fyziku, se nevyhnul ani přemýšlení o hudbě. Lidstvo prostě stále více o světě kolem sebe a zkoumá ho stále hlouběji, pročež jednotlivec často obsáhne jen poměrně úzkou výseč své činnosti, zato jí rozumí mnohem detailněji. To není nic objevného, že ano.

Obor zvaný hudební věda původně vznikl vlastně kvůli tomu, aby dokumentoval a zdůvodňoval úžasnost evropské umělecké hudby, velkých mistrů a jejich velkých děl. Katalogizování, analyzování, porovnávání rukopisů, potvrzování důstojnosti. Ve druhé půlce 20. století, mimo jiné pod vlivem rozvoje disciplíny etnomuzikologie a jejího bádání o hudebních kulturách celého světa, se i někteří hudební vědci zaměření na evropskou klasiku počali na svůj materiál dívat kritičtěji a začali ho chápat ne jako uzavřený svět izolovaný v dokonalém vesmíru idejí, ale jako součást lidské činnosti zapletenou do všech ostatních aktivit. Jako propletenec zvuků, zvyků, hodnotových žebříčků, předsudků, tahanic o moc a všeho dalšího, co s lidstvem souvisí. A tak kromě badatelů kompletujících životopisy skladatelů nebo analyzujících jimi zapsané notičky, přibylo těch, kteří se ptají, jak ony notičky souvisely s dobovými společenskými normami, třeba s tím, zda jejich autoři nosili kalhoty, či sukni. Stejně jako přibylo specialistů na konstrukci jednotlivých hudebních nástrojů. Je prostě mnoho hledisek, která nám mohou pomoci pochopit, jakou roli hraje hudba v lidských životech.

Dědictví té staré hudební vědy, vědy o velkých mrtvých mistrech je stále silné. Dnes již zesnulý profesor Jiří Fukač se nám v dávných 90. letech na přednášce zmínil o takzvané „new musicology“, což byl termín právě pro trend spojující hudební vědu s širšími společenskými, mimo jiné feministickými otázkami. Pan profesor tehdy onen jev nazval „pytlem s*aček“, aby studentům bylo jasné, že nejde o žádnou pořádnou vědu.

Vraťme se k původnímu problému, tedy k tomu, proč některé názvy vědeckých prací spolehlivě vzbudí pobouření ctěných čtenářů. Tím druhým faktorem je představa, že hudbě přeci rozumí každý, že není třeba ji nějak zvlášť pitvat, abychom věděli, oč v ní jde. Zatímco postupující specializace třeba ve fyzice nikoho nepřekvapí, v hudbě (a nejspíš to platí i pro jiné uměny) to na mnohé působí nepatřičně. Na jednu stranu to je pochopitelné, protože umění má být schopno do jisté míry působit bez analýz a vysvětlování. Stejně jako jakýkoliv jiný společenský jev je ovšem o umění včetně hudby nutné kriticky přemýšlet. Třeba o tom, zda punková hudba, dříve symbol odporu vůči konzervativním strážcům společenských hodnot, ve skutečnosti některé z těchto hodnot nepřejímá.

Ano, ve dnešním světě plném specialistů na dílčí otázky všehomíra se nám může zdát spousta snažení těch druhých zbytečná a směšná. Kladení stále nových otázek je ovšem tím nejdůležitějším nástrojem, který má lidstvo k dispozici a je třeba jej rozvíjet i s nezbytnými odbočkami do slepých uliček. Zájem o propojení hudby s obecnějšími otázkami, připomenutí, že nejde jen o vznešené umění nebo bezproblémovou zábavu, navíc rozhodně slepou uličkou není. Je to nezbytný krok, abychom lépe chápali sebe samé.