- Inzerce -

Zvukové panorama Evropy – kompoziční soutěž

Goethe-Institut Bělehrad, ZKM | Institute for Music and Acoustics Karlsruhe, Götz Naleppa (producent a mediální umělec), Radio Belgrade – Program 3, EBU Ars Acustica Group a Deutschlandradio Kultur vyzývají ke zkomponování zvukové skladby, která bude tvůrčí formou reflektovat dojmy z nejrůznějších míst Evropy. Skladba by neměla překročit délku pěti minut. Cílem projektu je shromáždit kompozice, které zprostředkují dojmy z rozmanitosti různých částí Evropy.

Kompozice by měla splňovat následující kritéria: – Žánr: elektroakustická hudba / radioart – Téma: místa z míst či krajin Evropy – Stopáž: maximálně pět minut – Formát: mp3 – 192 kbit/s – Uzávěrka: 15. února 2011

Porota vybere deset nejlepších děl do dubna 2011 a pozve jejich autory na workshop do Karlsruhe v termínu od 17. do 22. října. Na základě vybraných kompozic a společně s lektorem workshopu Thomasem Könerem všichni účastníci vytvoří jakési zvukové panorama Evropy, které bude celkem, přesto však neztratí rozmanitost jednotlivých aspektů.Všech deset jednotlivých kompozic i společná „celková“ budou prezentovány na veřejném koncertě v ZKM in Karlsruhe a to 22. října 2011 a budou odvysílána zúčastněnými rozhlasovými stanicemi. Zvukové panorama Evropy bude pak výsledkem interkulturní výměny vypovídající o tom, jak je Evropa vnímána, slyšena.

Umělci obdrží honorář za premiérové vysílání vybraných kompozic od berlínského Deutschlandradio Kultur. Všechna ostatní vysílání jsou pro členy EBU zdarma. Zasláním kompozice do soutěže autor stvrzuje, že s  těmito podmínkami souhlasí.
Přihlášky zasílejte on-line na webu www.zkm.de/klangpanorama
Každý umělec zašle zip-soubor obsahující:
1/ vyplněnoou přihlášku ve formátu rtf dokumentu
2/ vlastní kompozici ve formátu mp3, 192 kbit/s.
Registrace do soutěže musí být rovnež zaslána písemně s vlastnoručním podpisem na faxové číslo +49 30 8503 940 5585.