Středa, 8. prosince 2021

Redakce

477 PŘÍSPĚVKŮ 0 KOMENTÁŘE

Duchovní hudba v tvorbě skladatelů 20. století

Která hudba je vlastně „duchovní”? Chápání tohoto pojmu mívá velkou šíři: může to být hudba s čistě liturgickou

Dave Douglas, Louis Sclavis, Peggy Lee, Dylan van der Schyff: Bow River Falls

Douglas a Sclavis se na pódiích setkávají již od roku 1998, ale deska Bow River Falls je prvním záznamem jejich

Další podivné vrstvy

Přesně definovat termín sound art patrně nejde – v různých publikacích se jím označují různé projevy zvukové tvorby.

Působení tajemných sil

Peter Graham je skladatel, který vystudoval na brněnské konzervatoři hru na varhany a na JAMU skladbu u Aloise

Valentin Silvestrov: Silent Songs

Někdejší představitel tzv. kyjevské avantgardy a v současnosti nejuznávanější ukrajinský skladatel Valentin Silvestrov

teodoro anezelloti: cheap imitation; souvenir; dream (john cage)

Klavírní skladba Cheap Imitation z roku 1969 znamenala pro Johna Cage návrat ke "klasickému" komponování a dokonce

Nové výzvy pro Joan Jeanrenaud

V květnu se v divadle Ponec konaly dva koncerty Jona Jeanrenaud, violoncellistky a skladatelky ze San Francisca. Na