- Inzerce -

David Lang: the national anthems / the little match girl passion

„Co je národ a vlast, a co je člověk?“ ptá se společná nahrávka dvou Langových kompozic the national anthems a the little match girl passion. Sotva se najde něco tak neurčitého, jako je národ, a tak jistého jako lidské utrpení a smrt. Společný princip stvoření a zániku jim dodává hudba Davida Langa.

David Lang je jedním ze zakládajících členů sdružení Bang on a Can. Vedle Michaela Gordona a Julie Wolfe zní jeho hudba na první poslech přívětivě a vstřícně, je průzračná a zdánlivě snadno si hledá cestu k posluchačům. Její klid ale ukolébává jen na oko, ve výsledném tvaru je cítit množství pramenů a vrstev, z nichž tato klamná jednoduchost vzešla.

Práci Davida Langa charakterizuje rozsáhlý průzkum zdrojového materiálu a jeho transformace do nových tvarů a souvislostí. Lang uvádí názvy svých skladeb s malými začátečními písmeny, jako by se i v tom skrývala potřeba univerzálního vyjádření, v němž mají všechny informace stejnou platnost. Může se tomu říkat relativizace hodnot, ale také demokracie.

Label Cantaloupe Music vydal v červnu 2016 album, na němž se sešly dvě Langovy kompozice – the national anthems z roku 2014 a the little match girl passion, které vzniklo o šest let dříve. Přesněji řečeno v roce 2008 vznikla v rozšířeném tvaru pro sbor: původní verze pro čtyři hlasy je o rok starší a přinesla svému autorovi Pullitzerovu cenu. Její mladší sborová sestra k ní přidala navíc ještě Grammy za komorní interpretaci – svým provedením se o to zasloužili dirigent Paul Hillier, Ars Nova Copenhagen a Theatre Of Voices. 

U zrodu kompozice the national anthems pro smíšený sbor a smyčcové kvarteto stály hymny všech členů Organizace spojených národů. David Lang prošel s pomocí Roberta Hornsteina jejich texty, vybral z nich krátké fráze a sestavil z jejich anglických překladů jeden text. Všechny hymny se v něm spojily, propletly, a stvořily hymnu novou. Hymnu národa, který neexistuje, ale možná také hymnu všech národů, které zde již jsou. Asi nepřekvapí, že nejčastěji se v ní opakují slova „we“ a „our“ – my a náš.

Život v míru, planoucí srdce, věhlas a sláva, svoboda a společný úděl jsou témata pěti částí the national anthems. Navzdory proměnlivým názvům „kapitol“ se ale jejich obsah stále vrací ke společnému duchu sebezbožnění, kterému Langova hudba bere patos i sentiment a za každou frázi klade nevyřčený otazník.

David Lang pracuje s hudebními modely, jejichž základem jsou rozložené akordy. Krátké a výrazné úseky proudí k posluchači se statickou vytrvalostí opakovaných sdělení, ale zároveň se v nich skrývá věčný pohyb nekonečných melodií Johanna Sebastiana Bacha. Vnitřní život Langových skladeb charakterizuje neustálé napětí a hledání harmonie mezi těmito dvěma póly.

Právě hudební stránka spojuje the national anthems a the little match girl passion do jednoho logického a stylového celku. Album působí kompaktním dojmem a na přechod od jedné skladby ke druhé upozorní především text a změna nástrojového obsazení – místo smyčcového kvarteta se objevují jednoduché perkuse.

Změna textového sdělení je dramatická: hymnické fráze, navíc ještě unifikované překladem do angličtiny, se promění do chmurného propojení dvou příběhů lidského utrpení. Tím prvním je povídka Hanse Christiana Andersena Děvčátko se sirkami, tím druhým libreto Matoušových pašijí J. S. Bacha.

the national anthems i the little match girl passion zpívá sbor Los Angeles Master Chorale, sóla zpívají členové sboru, part smyčcového kvarteta v první kompozici hraje Caldar Quartet, provedení řídí Grant Gershon. Přímočaře vedené linie lidských hlasů i nástrojů znějí v interakci lehce zaoblené dozvukem Zipper Concert Hall, kde se nahrávalo. Jsou dobře čitelné, dojem jejich nekonečného plynutí zesiluje krásné legato, byť místy na úkor srozumitelnosti textu.

„Hymny národů“ a „pašije podle děvčátka se sirkami“ v interpretaci Davida Langa netvoří dva tituly jednoho alba, ale dvě neoddělitelné části jednoho vesmíru.

Raději bychom zemřeli

než žít v otroctví.

„Nyní někdo umírá!“ myslilo děvčátko, neboť stará babička, ta jediná, která ji měla ráda a která již byla umřela, vypravovala, že když jedna hvězdička spadává, opět jedná dušička k Pánubohu se ubírá. Od šesté hodiny pak nastala po celé zemi tma až do deváté hodiny. Kolem deváté hodiny pak Ježíš hlasitě vykřikl: „Eli, Eli!“

 

David Lang: the national anthems / the little match girl passion

Cantaloupe Music (https://cantaloupemusic.com)