- Inzerce -

David Rosenboom: Naked Curvature

Skladateľ David Rosenboom je považovaný za priekopníka americkej experimentálnej hudby. V interdisciplinárnych presahoch hľadá a nachádza spontánnu evolúciu hudobných foriem, pričom používa súčasný jazyk pre improvizáciu.

Rosenboom je univerzitným profesorom, hudobným teoretikom a komponistom venujúci sa celému radu veľkých a malých súborov. Objektom Rosenboomovho záujmu je štruktúra hudobného diela vyjadrená v myšlienkovom opakovaní materiálu a pregnantnou dĺžkou trvania. V komornej opere Naked Curvature , ktorej podtitul  je Whispered Opera, tzv. šepkaná opera, skladateľ chcel napevno zachytiť sólový hlas inšpirovaný dlhoročným záujmom o mystické spisy, vízie a automatické písanie írskeho filozofa Williama Butlera Yetsa. Skrz šepot vytvára jedinečné univerzum a rovnováhu medzi harmóniou, melódiou a zvláštnou rytmikou, čím vznáša do hudobnej reči dôležitý tvar – proporcionalitu. Práve pri nej využíva harmonickú lineárnosť, posilňuje konštrukciu rastu a rozkladu a pohyb rezonancie v hudobnej forme concerto grosso. Jednotlivé melodické línie sa vynárajú ako obrysy, tak ako “náhodne” vzniknú, tak sa i nenápadne vyparia. Zóny súdržnosti  sa javia v kontrastoch, tieňovaní, kontinuite i v synchrónnom zaznamenaní. Zmysel pre prirodzené frázovanie sa udeje v niekoľkých okamžikom, práve skrz túto proporcionalitu, pričom plynulosť z oblastí vysokej frekvencie prevládajúcej prechádza do oblasti pravdepodobnosti. David Rosenboom sa pohráva s myšlienkou vývoja ľudského vedomia smerom k narodeniu makroskopického pozemského organizmu, na ktorom sa všetky jednotlivé subjekty podieľajú. Každá sekcia má v kompozícií vlastný jedinečný tvar a modulačné schémy. Expresívne gesto, kooperácia inštrumentov a rôznorodé zložky vyjadrovacej reči: jazyka a hudby. Toto dielo pre šesť inštrumentalistov, šepkajúce hlasy, elektronickú sadzbu a interaktívny počítačový softvér HMSL & Supercollider interpretoval komorný súbor Calarts Chamber Ensemble.

David Rosenboom: Naked Curvature

Tzadik (www.tzadik.com)