- Inzerce -

Elektroakustická hudba Zbyňka Vostřáka dnes večer ve Vršovicích

České muzeum hudby na poslechový a diskuzní večer nad elektroakustickou tvorbou Zbyňka Vostřáka. Akce se koná v rámci vědeckého záměru ČMH Průzkum fondu magnetofonových pásů z fondu Českého muzea hudby se zaměřením na elektroakustickou tvorbu do roku 1989 v pondělí 25. září od 19.00 v Petrohradská Kolektiv (Petrohradská 13, Praha-Vršovice).

Přehrána bude značná část Vostřákova EA díla digitalizovaná z pásů z Vostřákovy pozůstalosti, jejímž správcem je České muzeum hudby, promítnuty některé partitury. Hlavním řečníkem moderované debaty bude PhDr. Miroslav Pudlák, CSc., hudební skladatel a autor knihy Zbyněk Vostřák – Idea a tvar v hudbě. Kromě něj akci připravily další dvě figury z okruhu HIS a HIS Voice – Petr Ferenc a Lukáš Jiřička.

Drtivá většina Vostřákova díla dosud nebyla vydána, jedná se tedy o výjimečnou příležitost leccos neslýchaného zaslechnout.

Další dva večery věnované české EA hudbě na magnetofonových pásech ze sbírek Českého muzea hudby proběhnou 30. 10. a 27. 11. “Budeme rádi, poctíte-li nás svou přítomností coby hosté, posluchači i diskutéři,” zve ČMH.

Vostrak-Azot-7.jpg

Vostrak-Azot-15.jpg