- Inzerce -

Hydraulofon

Až se znovu oteplí, zkuste se ve svém okolí poohlédnout po hydraulofonu. Při hře na tento hudební nástroj jsou prsty v přímém kontaktu s vodou, zbytek těla se obvykle osvěžení také nevyhne.

Hydraulofon vytvořil výzkumník z MIT a McMasterovy university Steven Mann.

Na rozdíl od běžných nástrojů, u nichž zvuk vzniká kmitáním vzduchu, pevné látky nebo ve formě elektrických oscilací, kmitá v hydraulofonu voda. Vodní proud může být rozkmitáván průchodem přes rotující disk s otvory, zvukové kmity tedy mohou vznikat podobně jako u sirén, o kterých pojednával nedávný článek. Proud vody lze rozkmitávat též pomocí jazýčků, ventilů, resonančních komor a dalších mechanismů.

Hydraulofony jsou polyfonní. Počet generovaných tónů závisí na počtu kmitajících sekcí a odpovídajících otvorů v těle nástroje, jimiž v neaktivním stavu vytéká proudící voda. Při uzavření otvoru prstem je vodní proud nasměrován na příslušný oscilační mechanismus ukrytý uvnitř nástroje a tím rozkmitán na požadované frekvenci.

Záznam z roku 2007 zachycuje spojení hydraulofonu s orchestrem.

Na největší hydraulofon si můžete zahrát v Ontariu.