- Inzerce -

Kink Gong a koláže z asijských cest

Vyhledávání zapomenuté nebo mizející hudby, její dokumentace, ale také přetváření do vlastních autorských tvarů. Tak bychom mohli charakterizovat tvorbu Laurenta Jeanneua, který vydává hudbu pod pseudonymem Kink Gong. Od 90. let se vydává na cesty, především po jihovýchodní Asii a svůj mikrofon zaměřuje především na tamní etnické menšiny nebo skupiny žijící stranou pozornosti. Jeho přístup není striktně vědecký, byť s akademickými etnomuzikology řadu zájmů sdílí. Při svých výpravách – které realizuje za pokud možno minimální náklady – se často nechá vést intuicí a improvizování na místě, což ho vede k zajímavým dokumentům. Pohřební i svatební obřady, píšťaly a různé druhy gongů z Kambodži, Vietnamu, Číny, Thajska a dalších míst. Vydal doposud přes sto padesát CD, která podle jeho slov představují „asi dvě stovky vesnic, v nichž se mi podařilo být v tu správnou chvíli“. Jeanneuovy nahrávky vyšly kromě jeho vlastní značky Kink Gong také na Sublime Frequencies, k jejichž punkově-antropologické estetice má velmi blízko. Ačkoliv jej zajímá hudba v kontextu rituálů a lokálních tradic, snaží se zároveň udržovat intuitivní přístup např. včetně nerozumění zpívaným textům: „není tak nic k analyzování, jen k cítění, a proto je pro mě vlastně zásadní, abych textům nerozuměl.“

Ve své autorské produkci, která vesměs vychází na značce Discrepant, Laurent Jeanneu přemíchává své vlastní i cizí terénní nahrávky do kolážovitých skulptur, v nichž původní zvuky získávají nové významy. V některých kolážích výchozí materiál jen lehce prolíná a dobarvuje, v jiných jej důkladně rozpouští v elektronice, až nejsme schopni poznat, co je jen neobvyklý nástroj či vokální technika a co má už na svědomí nějaký procesor. Výsledek má ale většinou atmosféru surrealistického rituálu.

Laurent Jeanneu vystoupí v sobotu 20. února v prostoru Punctum (Krásova 27, Praha 3; zvonek: Punctum). Jeho vystoupení se bude skládat ze dvou bloků. V první části, která bude vést ke společné diskuzi promluví o své životní cestě a promítne dokument “Small Path Music”. Druhou částí bude živá zvuková koláž z nahrávek, které zachytil během svých cest. Dodáváme, že den poté se představí i v Brně, info zde.