- Inzerce -

Kocher / Manouach / Papageorgiou

Trojice velezkušených improvizátorů ohlašuje veřejnosti začátek své aktivity poměrně atypickým médiem. Jde o mini-CD, jež ovšem do velikosti standardního disku doplňuje čirý plast. 

Z koncertního záznamu z Athén, kde se švýcarský akordeonista Jonas Kocher poprvé sešel na pódiu s řeckými kolegy, sopránsaxofonistou Ilanem Manouachem a houslistou Dimitrisem Papageorgiou, vznikly tři tracky. Dva kratší a intenzivnější rámují delší, více než dvanactiminutový. Je to logické rozdělení, krajní kusy mapují výkon tria spíše ohledně jedné výjimečně osobité struktury či typu barevné souhry – jednoduše jedné vybrané improvizační akce, delší zase ukazuje práci tria s tichem a déle rozvíjeným dynamickým i formálním plánem. 

Lze říci, že bez ohledu na svá tradiční chápání, se zde všechny nástroje projevují stejně kreativně v oblasti melodické, harmonické, rytmické, i ohledně šíře škály zvukových barev. Těžko říci, kolik toho vlastně bylo z mezer mezi tracky vystřiženo, střih je mimochoodem v nahrávce patrný jen jeden, ale celek takto působí naprosto plnohodnotně i z koncertního pohledu. Jonas Kocher zde plně ukazuje svou precizní práci s mikrozvuky i s pregnantními clustery, saxofon vystřídá freejazzový projev, perkusivní ataky i rozličné neidiomatické šumy, housle se takto široce pohybují zase od čistých kantilén v nejvyšších rejstřících přes táhlé disonantní souzvuky až po silně rytmické drhnutí a skřípění. Z celku čiší naprostá hráčská jistota, design CD je příjemně neokázalý a propracovaný zároveň, a tak tomuto albu ani této kapele nelze na souboru všech informací, které svou existencí a činností vysílají do světa, vytknout vůbec nic. Zkrátka bravo!

 

Kocher / Manouach / Papageorgiou

Bruit / Romvos (https://www.bruit-asso.org, https://www.facebook.com/romvos.org)