- Inzerce -

La Pieuvre + Circum Grand Orchestra: Feldspath

La Pieuvre + Circum Grand Orchestra: Feldspath

Circum Disc (www.circum-disc.com)

 

Opus Feldspath, pod nímž je jako skladatel a dirigent podepsán renomovaný francouzský hudebník Olivier Benoit, představuje bohatý kaleidoskop free jazzu nového tisíciletí s prvky dadaismu, tribální energie i velejemné melancholie. Celkem dvaatřicet muzikantů ze dvou částečně rozdílných a částečně stejně naladěných minibigbandů tu zúročuje svou zkušenost s psanými party i svobodnou, byť řízenou improvizací. Celé dílo je na 2CD rozděleno do tří oddílů s názvy Sanidine, AndesineBytow Nite, které jsou pak členěny do drobnějších zastaveníček, někdy vskutku orchestrálních, jindy věnovaných sólistům či jednotlivým hráčským sekcím.

Nefrankofonní posluchače může na začátku odradit poněkud dlouhý verbální dialog, který postupně začínají podmalovávat jednotlivé nástroje, aby vše kulminovalo v drtivé kakofonické a přitom lehce vnímatelné smršti. Pak jsme už svědky nejrůznějších vysoce propracovaných a zároveň uvolněných etud a opětovnému semknutí obou těles v hyperbolické rovině. Někdy má svůj výrazný prostor bubenická enkláva s vynikajícím Peterem Orinsem v čele, jindy dostávají šanci dechaři či téměř sólové piano. Opět jedno z postpostmoderních děl, které nezůstává u tradic klasické fúze, ale libuje si v nejrůznějších odkazech mimo konkrétní přiznávky. Estetika daného i náhodného v nejlepší symbióze.
Vzedmutí tónových vln jde ruku v ruce se subtilnějšími pasážemi. Tohle je naprosté zúročení nejlepších tradic francouzské hudby od Debussyho impresionistických hrátek i veleděl či odkazu na Satieho preminimalistické sondy až po současné vnímání nu-jazzu. Vysoce artifikovaný, nikoliv však přeumělkovaný majstrštyk se zcela brilantními výkony jednotlivých hráčů, kteří jsou schopni se ponořit do partitury a zároveň se nad ni absolutně povznést. Je to živelný proces, kde má každý své místo v extravagantních polohách i retrospektivních momentech. Obě tyto polohy umocňují nadčasovost a jakousi až šestou dimenzi celé této epochální fragmentární suity, která by měla být podrobena dalšímu hudebně-evolučnímu výzkumu a dát vzniknout novým interpretacím dle daného modu v jiných souvislostech.