- Inzerce -

Milan Guštar: Organ²/ASLSP

V roce 1985 napsal John Cage pomalou skladbu pro sólové piano ASLSP (As Slow as Possible – Co nejpomaleji), jejíž provedení trvá obvykle 20 až 70 minut. V roce 1987 ji na žádost německého varhaníka a skladatele Gerda Zachera upravil pro varhany. Deset let nato se na varhanním sympoziu v Trossingenu při diskusích o prakticky neomezené životnosti dobře udržovaných varhan objevila myšlenka provést tuto skladbu, nazvanou Organ²/ASLSP, v Halberstadtu, a to v celkovém zamýšleném trvání 639 let.

Časový úsek byl zvolen symbolicky s ohledem na skutečnost, že v roce 1361 postavil Nicholas Faber v katedrále v Halberstadtu varhany, které jsou pokládány za nejstarší klávesový nástroj s klaviaturou se známým uspořádáním sedmi bílých a pěti černých kláves v oktávě. Od této události uplynulo právě 639 let v roce 2000, na který byl plánován začátek provedení skladby Organ²/ASLSP.

Speciálně pro tuto akci byly v transeptu halberstadtského kostela Sv. Bucharda postaveny malé varhany s několika málo píšťalami. Aby nepřetržitě znějící nástroj nerušil provoz kostela, jsou varhany umístěny ve skříni z akrylátového skla, která jejich zvuk částečně tlumí.

Koncert započal 5. září 2001, a to pauzou, která trvala až do 5. února 2003, kdy zazněl první souzvuk tvořený trojicí tónů gis‘, h‘ a gis“. Od té doby již došlo ke čtrnácti změnám, při kterých jsou dle partitury přidávány a ubírány příslušné píšťaly. Zatím poslední změna proběhla 5. října letošního roku. Celý koncert by měl pokračovat až do roku 2640.

Zde je zachycena změna z 5. července 2012, kdy byly odstraněny píšťaly a‘, c“ a fis“ a zůstal znít dvojzvuk basových tónů c a des.


 

Krátké video zachycuje situaci ze 7. srpna 2008.

Další amatérský dokument je z 23. července 2009.


 

Více se o celé akci dozvíte na jejích webových stránkách: https://www.aslsp.org/de/