- Inzerce -

Milan Guštar: Vzduch, voda, oheň a země

V našem seriálu o hudebních nástrojích se již objevily exempláře odkazující ke třem základním živlům – vzduchu, vodě a ohni. Zbývá tedy země, která bude dnes zastoupena kamenem. Na pátý element, éter, se možná podíváme v některém z příštích dílů.
Nástroje u nichž je médiem produkujícím zvuk kámen se nazývají litofony, označní je odvozeno z řeckých slov lithos – kámen a fóné – hlas. Rozeznívají se úderem a  zdrojem zvukových kmitů je celá hmota nástroje, v Hornbostel-Sachsově systematice patří proto do skupiny úderových idiofonů, podobně jako xylofony, metalofony atd.

Že některé kameny vydávají po úderu hudebně použitelný zvuk, zjistili lidé již dávno. Na mnoha místech světa byly nalezeny skalní útvary používané jako litofony již v prehistorických dobách. Známé jsou i  „krápníkové varhany“ – jeskynní stalaktity, které při úderu vydávají tóny různých výšek.

V roce 1949 byl ve Vietnamu nalezen prehistorický litofon sestavený z  několika kamenů. V následujících letech tam byly objeveny zbytky dalších podobných nástrojů. Jejich stáří se odhaduje na 4 000 – 10 000 let. Litofony zvané đàn đá patří k nejstarším vietnamským nástrojům. Jejich nálezy byly podnětem k obnovení tradice a konstrukci litofonů moderních. Starověké litofony byly nalezeny také v Číně. Nejstarší nástroje bývaly vyrobeny z mramoru, později se používal především jadeit. Litofony pien-čching (bian-qing) z období dynastie Čou jsou pozoruhodné chromatickým laděním.

V Evropě patří k nejznámějším litofonům nástroj zvaný The Musical Stones of Skiddaw z anglického města Keswicku v Cumbrii. Jak dokládají dochované záznamy, první nástroj tam z břidlicových desek nalezených v  nedalekém pohoří Skiddaw sestavil v roce 1785 vynálezce Peter Crosthwaite. Mezi roky 1827 a 1840 zhotovil místní kameník Joseph Richardson větší nástroj, který je nyní umístěn v tamním muzeu a občas se používá na koncertech.

Německý skladatel Carl Orff předepisuje použití litofonů v několika svých skladbách. Nástroj označovaný jako Steinspiel pro něho postavil jeho student Klaus Becker-Ehmck. S litofony se můžeme setkat i v  současné hudbě, existují i amplifikované nástroje vybavené snímači. Zajímavý přehled přináší stránky www.litophones.com, je jen trochu škoda, že na nich chybí pozoruhodný břidlicový xylofon Martina Janíčka.