- Inzerce -

Molly Herron – nová hudba pro nové nástroje

„Dnešní skladatelé skládají obvykle pro nástroje, které byly vyvinuty už před sto a více lety. Ale aby se hudební jazyk nadále vyvíjel, je potřeba nových nástrojů. Samozřejmě vzniklých interakcí mezi skladatelem a vynálezcem, stavitelem. Jen tak se staneme iniciátory nových směrů a žánrů.“ Tato slova patří mladé newyorské skladatelce Molly Herron, hlavní iniciátorce projektu New Music For New Instruments, jenž 16. listopadu vyvrcholil v brooklynském klubu Littlefield koncertem, na kterém zazněly premiéry kompozic Molly Herron, Angélicy Negrón, Alberta Behara a Fjoly Evans. Skladby byly interpretovány na nové nástroje z dílny Andyho Cavatorta, Merchey Blasco a Nicka Yulmana.Molly Herron absolvovala mistrovská studia na The Steinhardt School při Neworské univerzitě a soukromě u skladatelů Joany La Barbary a Michaela Gordona. V roce 2010 spoluzakládala brooklynské sdružení skladatelů West Fourth New Music. (Kromě ní ho tvoří ještě Matt Frey, Tim Hansen a Ruben Naeff.) Její hudba je inspirována složitými, ba chaotickými zvuky každodennosti vůkol nás a energií interakce mezi námi a našim životním prostředím. Skládá proto hudbu nejen pro klasické orchestry či komorní tělesa, ale také pro širokou škálu nástrojů, od barokních či cizokrajných až třeba po květináče či předměty denní potřeby. Taková hudba nachází uplatnění samozřejmě i ve filmu, na divadle a v uměleckém tanci, píše ji přímo pro takové soubory, jako např. Jack Quartet, The Brooklyn Youth Chorus, Contemporaneous, ECCE nebo pro violoncellistku Mariel Roberts. Projekt New Music For New Instruments byl financován z grantu od Arts Council Brooklyn.Molly Herron byla zastoupena kompozicí Cycle Switch pro tzv. klavírní magnetickou harfu. Tento nástroj sestrojil Andy Cavatorta, který umístil sestavu magnetů na klavírní rám a když je interpret aktivuje, elektromagnetické vibrace natahují a povolují klavírní struny. Záleží již jen na interpretovi (v tomto případě i skladateli v jedné osobě), jaký harmonický tvar produkci vtiskne. (Dlužno dodat, že jméno konstruktéra klavírní magnetické harfy se objevuje třeba i ve spojení s experimenty takové Björk – vloni jí pro turné Biophilia sestrojil zase harfu, jež byla ovlivňována zemskou gravitací.)Na koncertě dne 16. listopadu zazněla vedle experimentálních skladeb Angélicy Negrón (The Loveliest And Saddest Landscape In the World) a Alberta Behara (Your Sympathy a Robachata) také pozoruhodná vokálně-zvuková kompozice Fjóly Evans Whirlpool. Tato skladba pro tři hlasy a těreminy přivedla na jedno pódium nejen konstruktérku Mercheu Blasco, ale také trojici znamenitých vokalistek – Charlotte Mundy, Lucy Dhegrae a vycházející hvězdu trip-hopu Emilii Weibel.