- Inzerce -

Nečekaná území – David Tudor

Berlín, 1.–10.7.2022 – sympozium, přednášky, demonstrace, koncerty

 

V Berlíně v těchto dnech probíhá desetidenní akce věnovaná americkému skladateli, performerovi a průkopníkovi živé elektroniky Davida Tudora (1926–1996). V prostorách Vily Elisabeth, St. Elisabeth-Kirche a Berlin School of Sound se konají přednášky, koncerty, výstavy a workshopy. V prvních dvou dnech se uskutečnily koncerty, na nichž byly uvedeny skladby Davida Tudora Untitled (1972), Pepscillator (1970), Hedgehog (1985) a Microphonie (1970), přičemž v roli performerů se představili John Driscoll, Phil Edelstein, Michael Johnsen, Matt Rogalsky a Mats Lindström.

 

V neděli 3. července proběhlo celodenní sympozium věnované Davidu Tudorovi a tématu živé elektroniky. Ve svých příspěvcích se Michael Johnsen věnoval partiturám a písemnému archivu Davida Tudora, který se nachází na východním pobřeží v Getty Research Institute a jehož rozsah představuje cca 150 metrů tištěných materiálů, jakož i archívu elektronických nástrojů, uloženému na západním pobřeží ve Wesleyan University, který čítá cca 500 nástrojů, z toho zhruba polovinu vlastnoručně vyrobených. You Nakai, autor knihy Reminded by the Instruments, se ve svém příspěvku věnoval instrumentáriu Davida Tudora a ukázkami ze své knihy, obsahujícími nejen diagramy, schémata a fotografie Tudorových nástrojů, ale rovněž náčrtky, poznámky, excerpta nahrávek, dopisy, účtenky, formuláře celních deklarací apod., poodhalil podstatu Tudorova tvůrčího procesu. Miriam Akkermann se ve svém obecně formulovaném příspěvku věnovala zvuku a performační praxi. Phil Edelstein a John Driscoll jakožto zakládající členové sdružení Composers Inside Electronics se ve svých příspěvcích zabývali praktickým prováděním Tudorových skladeb a svoje přednášky obohatili řadou osobních zážitků a postřehů z dlouholeté spolupráce s Davidem Tudorem. Velká část vystoupení Matta Rogalského se byla věnována skladbě/zvukové instalaci Rainforest IV, která byla poprvé realizována v roce 1973 na sympoziu „The Art of David Tudor“ sdružením Composers Inside Electronics. Toto sdružení vzniklo při workshopu v Chocorua ve státě New Hampshire v témže roce, jehož se zúčastnili David Tudor, John Driscoll, Phil Edelstein, Linda Fisher, Ralph Jones, Martin Kalve, David Tudor a Bill Viola.

Rainforest má prominentní postavení v elektronické tvorbě Davida Tudora. Původní idea pochází z roku 1965. „Skladba Rainforest vznikla na základě nápadů, které jsem měl již v roce 1965. Základní představou, která je technického rázu, byla myšlenka, že reproduktor by měl mít hlas, který je jedinečný a není jen nástrojem reprodukce, ale jako nástroj sám o sobě.“ (David Tudor v rozhovoru s Johnem Fullemannem, 10. 12. 1985) První verze Rainforest je z roku 1968 a představuje hudbu ke stejnojmennému tanečnímu dílu Merce Cunninghama. Třetí verze Rainforest vznikla ve spolupráci Davida Tudora s Johnem Cagem (Mureua). „Cílem čtvrté verze Rainforest bylo ozvučit samotné sochy v prostoru. Součástí tohoto procesu je, že vlastně vytváříte prostředí. Kontaktní mikrofony na objektech zachycují rezonanční frekvence, které člověk slyší, když je velmi blízko objektu, a pak jsou jako vylepšení zesíleny přes reproduktor.“ (z rozhovoru s Davida Tudora, který vedl Teddy Hultberg v Düsseldorfu 17./18. května 1988) V instalaci Rainforest IV každý člen navrhl a zkonstruoval až pět soch, které fungují jako reprodukční zařízení, přičemž každé z nich nezávisle vytváří zvukový materiál vycházející z rezonančních vlastností objektů. Návštěvníci instalace se mezi objekty volně pohybují a podílejí se na celkovém zvukovém výsledku. Rainforest IV byl nainstalován na třiceti místech ve Spojených státech a Evropě, včetně muzeí, univerzit a televizních studií. V posledních patnácti letech pak vznikla celá řada instalací Rainforest V na různých místech na světě. Jedná se o zvukové prostředí, které vymyslel David Tudor a které realizovala skupina Composers Inside Electronics.

 

V závěrečné panelové diskusi, které se účastnili John Driscoll, Mats Lindström, You Nakai, Andrea Neumann a Julia H. Schröder jako moderátorka, zazněly osobní vzpomínky na spolupráci s Davidem Tudorem, jakož i základní informace týkající se performační praxe při uvádění Tudorových skladeb a provádění instalací, problematiky autorských práv a obtížné uchopitelnosti skladeb live electronics, kdy se na jejím vzniku podílejí rovným dílem skladatel i performeři, a nakonec bylo u uvedeno i jméno osoby, na kterou se lze obrátit v případě zájmu a touhy realizovat Tudorovy skladby a instalace (Mimi Johnson, Performing Artservice, NYC).

V následujících dnech se budou na různých místech v Berlíně konat další koncerty, při nichž bude uvedena nová verze Tudorovy skladby Untitled (Michael Johnson), Microphonie (John Driscoll, Phil Edelstein), představí se Monobird Orchestra (Jacob Kirkegaard, Julie Martin, You Nakai, Phil Edelstein) a proběhne přednáška věnovaná nerealizovanému projektu Davida Tudora Island Eye, Island Ear z roku 1974.

https://www.digitalinberlin.de/unexpected-territories-david-tudor-symposium-lecture-demonstration/