- Inzerce -

Petr Bakla: Piano Concerto, Classical Blend / Weihnachtsoratorium

První samostatné album skladatele Petra Bakly vyšlo letos v červnu u vydavatelství God Records. Obsahuje živé nahrávky Klavírního koncertu a kompozice Cassical Blend / Weihnachtsoratorium, pořízené během dvou ročníků Ostravských dnů nové hudby.

Petr Bakla je vzděláním hudební teoretik – možná právě tato skutečnost vnáší do jeho skladeb zřetelná intelektuální východiska. Z jeho hudby se při analytičtějším poslechu obvykle vyloupne jakýsi ideový plán. Bakla pracuje důkladně s předem zvolenými prostředky – často velmi banálními – a zkoumá jejich možnosti a uplatnění ve vzájemné interakci. Zvolené postupy tvoří několik paralelních pásem, ale ve své samostatné existenci jsou často oholené až na dřeň.

Klavírní koncert na A straně alba je typickou ukázkou Baklova způsobu uvažování. Hudba plyne ve třech svébytných liniích, z nichž každá vychází z jednoduchého základního principu a má svůj charakteristický zvuk i polohu. Vrchní melodickou linii hraje skupina osmnácti houslí dělených do tří dvouhlasých podskupin. Vzniká pocit nekonečné melodie, která probíhá celou asi devatenáctiminutovou skladbou. Vedení hlasu po půltónech dojem nezastavitelného, plynulého pohybu ještě posiluje. Protimelodii v basech hraje basklarinet, fagot, kontrafagot, violoncella a kontrabasy, postupující po celých tónech. Mezi horním a spodním hlasem vzniká neustálé napětí disonantního kontrapunktu.

Mezi oběma melodickými hlasy je jako spojnice zasazený part sólového klavíru. Ten je vedený v rychle opakovaných tónech, kterými klavíristé konvenčně navozují napětí nebo je používají jako prostředek gradace. Baklův koncert povyšuje toto klišé na základní stavební prvek a celou první polovinu skladby klavíru nic dalšího nedopřává. Koncert má dvě části oddělené dlouhou pauzou klavíru, který ve druhé polovině nabude na zvukové intenzitě a ke zvukovému bouření přidá přece jen i kousek trhané melodie. Part klavíru se ale jinak soustřeďuje na rytmus, zvuk a dynamiku. Ironický pohled na virtuózní manýry klavíristů z něj přímo čiší.

Daan Vandewalle se už z charakteru koncertu jeví jako jeho ideální interpret. Soudobá hudba tvoří těžiště jeho repertoáru, dobře se v ní orientuje a má pro ni cit. Umí se zastavit na jednom tónu, vytvořit jej přesně takový, jaký potřebuje a neřešit vyklenuté fráze, když nejsou potřeba. Klavíristické manýry pochopitelně ovládá, ale umí se od nich také oprostit. Na nahrávce vytváří přesvědčivý klavírní sound, který dominuje celému provedení a navzdory absenci melodických oblouků se neutápí v bezradnosti. Kontrastující nekonečné legato smyčců a dřev Ostravské bandy řídí Roland Kluttig. Nahrávka věrohodně zachycuje i rozmístění nástrojů požadované partiturou (výšky vlevo, basy vpravo, klavír uprostřed).

Skladbu Classical Blend / Weihnachtsoratorium stejně jako Klavírní koncert tvoří dvě části. Tady to ale posluchač čeká už podle názvu, a navíc jsou oddělené generální pauzou. Skladba je napsaná pro normální romantický orchestr, jen bez harfy, tuby a tympánů. Je to ale pořád kompozice pro velký zvuk, která si  pohrává se zavedenými klišé a používá je s odstupem. Může připomenout i průběžný záznam očekávání, co všechno z vyzkoušených postupů může vylézt, když jsou ponechány samy sobě – jakou klasickou směs z nich lze namíchat. Weihnachtsoratorium navazující na Classical Blend si vypůjčilo titul nikoli od Bacha, ale ze stejnojmenné fotografie Ivana Pinkavy. Kdo to neví, může po zpracovaných bachovských motivech marně pátrat a stát se tak obětí autorovy škodolibosti, ať už byla záměrná, či nikoli.

Classical Blend / Weihnachtsoratorium hraje Janáčkova filharmonie Ostrava pod vedením Rolfa Gupty. Orchestr tu ukazuje to lepší, co dovede, má decentně zastřený a čitelný zvuk.

V obou skladbách je dobré si všimnout, že Petr Bakla nepožaduje žádné speciální techniky vyluzování tónu, čtvrttóny, preparaci klavíru a podobně, spíš se snaží nekonvenčně nahlížet na konvenční postupy.

Petr Bakla psal Klavírní koncert v letech 2010–12, nahrávka vznikla v rámci Ostravských dnů nové hudby 26. srpna 2013. Classical Blend / Weihnachtsoratorium pochází z let 2014–15, záznam byl pořízen opět na Ostravských dnech 26. srpna 2015.

Petr Bakla: Piano Concerto, Classical Blend / Weihnachtsoratorium

God Records (https://godrec.com)