- Inzerce -

Pozvánka na víkend a další dny – Handa Gote v Národní technické knihovně

Lovy, sběry, úštěpy a jiná kutění.

O především divadelní umělecké jednotce Handa Gote research & development jsme v této rubrice psali nedávno v souvislosti s tím, kterak covidově proměnila nuceně zavřené divadlo v rozhlasové studio.

Teď vás chceme vytáhnout ven, přesněji do dejvické Národní technické knihovny, kde Handa Gote připravili další z řady svých výstav, tentokrát s kurátorem Milanem Mikuláštíkem. Jde o první výstavu, kterou Galerie NTK po svém znovuotevření uvádí, a jejím tématem je hmotná stopa divadelních rituálů, eventů, prostředí a životů skupiny. Za patnáct let existence se těch nástrojů, totemů, rituálních předmětů a dalších samodomo objektů nashromáždilo věru nemálo, a jsou prezentovány, píše se na webu galerie,

„na soklech a ve vitrínách – podle vzoru klasických muzejních expozic. Některé z vystavených objektů spadají do hájemství scénografie, reprezentují relikty performancí a happeningů skupiny, mnohé z nich ale také fungují jako zcela autonomní umělecká díla. Nalezneme zde rozsáhlou kolekci novodobých masopustních masek, absurdní kostýmy z neobvyklých materiálů, archetypální nářadí se záhadným účelem, technologické fosilie, zbraně určené ke všemu možnému, jen ne k boji, hudební nástroje vytvořené z těch nejméně očekávaných věcí. Přírodní materiály se ve vystavených předmětech zcela organicky mísí s artificiálními, staré prostupuje s novým, romantická inspirace vědou a technikou je konfrontována s patafyzickou iracionalitou. Na několika místech galerie diváci narazí na „pracovní stanice“, jakási laboratorní zákoutí zdůrazňující experimentální charakter práce kolektivu Handa Gote. Součástí takové stanice je stůl téměř se ztrácející pod záplavou předmětů, nástrojů a zařízení, vztahujících se vždy k určitému zvolenému oboru. Jednotlivé pracovní stanice tematizují fotolaboratoř, hudební studio, cestovatelský kabinet, tkalcovskou dílnu…“

Než vyrazíte nebo až se vrátíte, máme tu pro vás nehmotnou protiváhu ryze materiální výstavy – rozhlasovou verzi klasického loutkového Fausta, jak jej Handa Gote přepracovalí a uvedlí v rocéé předpředloňskéééém.

Handa Gote research & development 2005-2020
Galerie NTK
8. 6. – 11. 7. 2021
út-ne 10–18