Pondělí, 27. března 2023

výtvarné umění

Broken Music Vol. 2

V berlínské galerii Hamburger Bahnhof probíhá pokračování dnes již legendární výstavy Broken Music.

Hermovo ucho: Válka o třech nedělích

Tato válka není pouze mezinárodní, to je dnes všechno, je hlavně intersubjektivní, ať už se vám to líbí nebo ne.

Intermedium Tudor IV: Filozofická i akustická amplifikace neuronů

Závěrečná část tudorovské tetralogie.

Partitura a provedení – Dykstra, Lim, Wróblewski, Antalová, Mikyska: Pět nejistých situací

„Stůjte, hleďte a slyšte,“ pobízí výstava Pět nejistých situací návštěvníky kaple Domu U Kamenného zvonu. Jitka Hlaváčková a Ian Mikyska kurátorsky stáli u zrodu pěti audiovizuálních zastavení, která připomínají malou pouť.

Hermovo ucho – V Deliově zahradě brikolérských rozkoší

Z výtvarníka se stal opravdový „brikolér“, v lévi-straussovském smyslu tohoto slova, k němuž má v češtině významově nejblíž „domácí kutil“.

Jsem nástrojem v dialogu se strojem

Jakub Roztočil v humpolecké galerii 8smička představuje fascinaci rytmy převedenou do obrazů

Zápisky melomanovy 87

Meloman na výstavě Grow ve vídeňském Belvederu.

Hermovo ucho – Soumrak afektů a rozbřesk digitálních simulací

V čerstvě renovované budově Maďarské státní opery v Budapešti uvedli novou inscenaci Wagnerova Soumraku bohů. Spolu s výpravnou výstavou Hieronyma Bosche, nazvanou Mezi peklem a rájem: Záhadný svět Hieronyma Bosche, v tamějším Muzeu krásných umění to byl nádherný kontrapunkt umělecké světotvorby na té nejvyšší úrovni.

Hermovo ucho – Zdánlivě hluboká povrchnost gramodesek

Výtvarník Uwe Bressnik a desky, které neuslyšíte.

Hermovo ucho – But call it Blues if you must

Černá barva, černá díra, černá hudba, čtyři „černé“ výstavy a meze interpretace.