- Inzerce -

Právě proběhla zkouška sirén

Již několik let si můžeme vždy první středu v měsíci kolem poledne v mnoha městech vyslechnout krátký koncert. Inspirace jeho tvůrců je zřejmá. Zahrnuje manifest Umění hluku od Luigiho Russola nabádající k hudebnímu využívání industriálních zvuků. Zjevná je i spojitost s dlouhými tóny a jejich souzvuky, s nimiž od 60. let 20. století pracuje americký minimalista La Monte Young. Zde je ukázka jeho skladby The Second Dream of the High-Tension Line Stepdown Transformer.

Využití sirén při hudební produkci ve veřejném prostoru důkladně prozkoumával již v druhém desetiletí 20. století ruský avantgardní skladatel a hudební teoretik Arsenij Avraamov ve své Symfonii sirén. Tato skladba zazněla v různých verzích postupně v několika městech (Nižnij Novgorod – 1919, Rostov – 1921, Baku – 1922, Moskva – 1923), vždy k oslavě výročí bolševické revoluce. Nejvelkolepější bylo provedení v přístavním městě Baku, při kterém zněly tovární, přístavní a další sirény, lodní a vlakové píšťaly, automobilové klaksony, zvony, kulomety, děla a další zvukové zdroje. Do představení se zapojila celá Kaspická flotila, dvě dělostřelecké baterie, několik pluků pěchoty, vojenské kapely a tisíce zpěváků. Zazněly i oblíbené písně dělnického hnutí jako Marseillaisa nebo Internacionála. Avraamov vše řídil z vysoké věže pomocí pochodní a praporků. Zvukový záznam se nedochoval, ale můžeme si poslechnout rekonstrukci podle Avraamovových instrukcí, které vyšly den před představením v místních novinách, aby se mohli připojit i obyvatelé města.