- Inzerce -

Radiový koutek: Kytky FM

Dnešní Radiový koutek věnujeme dívce s transparentními brýlemi. Stejně jako si nemůžeme být nikdy jisti, jestli je náhodné seskupení rostlin opravdu jenom náhodné seskupení rostlin, nebo promyšlená umělecká instalace, projekt Plants FM nám v tomto ohledu nabízí ještě radikálnější alternativu – zdánlivě náhodné seskupení rostlin může navíc ještě docela dobře produkovat příjemnou hudbu. Plants FM je projekt kolektivu Datagarden, který se zaměřuje na systematické zkoumání zvukové stránky přírodních jevů a na toto téma pořádá různé workshopy, setkání a festivaly.

kout2.jpg

V případě Plants.FM se jedná se o svérázné internetové rádio, jehož obsah tvoří proud ambientní hudby, která do značné míry odpovídá očekáváním ohledně toho, jakou hudbu mohou produkovat rostliny. Kytky zní zkrátka tak, jak by asi měly znít: příjemný a klidný ambient, občas hraničící s lehkým kýčem – neodehrává se ale náhlé jarní vzepětí všech druhů rostlinného života také daleko za hranicemi kýče? Takové úvahy si ale lze jistě nechat na jiné roční období, a to nejlépe na takovou dobu, kdy sluneční záře pronikne za vrstvy oblačnosti vícekrát než jednou za 14 dní.

kout3.jpg

kout4.jpg

Svět rostlin pro člověka stále skýtá mnohá tajemství: od dosud nepochopených principů fotosyntézy, přes způsoby vzájemné komunikace rostlin na značné vzdálenosti, k pozoruhodným schopnost adaptace na prostředí a přežití i v těch nejhorších podmínkách. Úvahy o tom, zda je možné zvukový svět rostlin vyjádřit příjemným, ale nepříliš překvapivým ambientem, tak raději necháme na jindy. S dekorativním a vzduch pročisťujícím účelem domácích květin ale hudba z Plants FM nakonec docela dobře souzní.

kout5.jpg

Ústředním prvkem na generativní hudby Plants FM je MIDI kontrolér MIDI Sprout, který dokáže  ovládat nejrůznější parametry syntezátorů na základně změn vodivosti mezi senzory, různě rozmístěnými na rostlinách. Projekt si přes svou obskurnost dokázal vybudovat jistou popularitu, o čemž svědčí mnohá videa na Youtube, z kterých vybíráme ukázku spolupráce MIDI Sproutu s modulárním syntezátorem:

Na různých sociálních sítích se k jeho vlastnictví přiznali umělci a umělkyně jako Robert Aiki Aubrey Lowe, King Britt, Madeline Giles nebo Christopher Powell. Pro nemajetného východoevropana může být poněkud zarážející také to, že výrobek, umístěný v sice designové, ale také kartonové (sic!) krabičce, stojí 300 USD. Výrobci na svých stránkách však poskytují schéma i bližší technickou dokumentaci a v útrobách zařízení se nachází mikrokontrolér Atmel328 – srdce populární platformy Arduino. Na webu Instructables tak můžeme nalézt názorný návod, jak si postavit jednosenzorovou verzi kontroléru MIDI Sprout. Podobné zapojení lze vytvořit pomocí nemnoha součástek a možná bychom se s náklady na domácí výrobu dostali i pod 300 korun. Těm, kdo chtějí podobně rozehrát také svou sbírku květin,  již nic nestojí v cestě.

kout6.jpg