- Inzerce -

Radiový koutek: Maják a kyvadlo

Kyvadlové hodiny a jejich zvukové artefakty lehce vzbudí pomyšlení leda tak na vypiplané „kukačky“ a pro mnohé jedince už možná definitivně patří na pomyslný seznam zastaralé techniky. Přesto je stále možné pokoušet se vylepšovat různé podoby kyvadlových hodin a dokonce lze s takovým kyvadlem řídit amatérský radiový maják, vysílající  časový normál s přesností 0.1 sekundy. I když je na krátkých vlnách téměř každodenně k nalezení množství zvláštních signálů neznámého původu, jeden z bezpochyby nejobskurnějších signálů vysílá právě tento radiový maják, provozovaný z Prahy skupinou českých radioamatérů. Maják s volací značkou OK0EPB vysílá na jednom z nejpoužívanějších krátkovlnných pásem o vlnové délce 40 metrů, konkrétně na frekvenci 7039,4 kHz. Písmena „EPB“ v druhé části  volací značky – první část (zde „OK“) udává územní příslušnost – nejsou bezvýznamným shlukem písmen, ale tvoří zkratku pro obrat „Exact Pendulum Beacon“. Maják se spíná pomocí velice přesného kyvadla, které bylo vyrobeno z křemenného skla. Křišťálové kyvadlo zde není použito ke komunikaci s andělskými bytostmi ani z jiných ezoterických důvodů, ale pouze kvůli fyzikálním vlastnostem – zejména kvůli odolnosti vůči teplotní roztažnosti. Celý systém kyvadla je kvůli vlivům atmosférického tlaku umístěn do vakuové komory. Poněkud bizarní systém zaručuje pro kyvadlo velmi stabilní prostředí a v roce 2013 dokázal zaznamenat i zemětřesení v Ochotském moři (viz https://en.wikipedia.org/wiki/2013_Okhotsk_Sea_earthquake). 

Virtuální prohlídka vnitřku vakuové komory: 

Kyvadlo v pohybu pomocí infračerveného senzoru udržují synchronizované magnetické impulsy, které ovládá počítačový program. Při každém pohybu kyvadla se sepne infračervený senzor, magnetický impuls v cívce kyvadlo „popostrčí“ a zajišťuje tak jeho permanentní pohyb. Maják při pohybu kyvadla vyšle krátký znak – tečku – o délce 100 milisekund. Celý systém je lépe pochopitelnější z obrázku níže:  

02.gif

 

03.jpg

V celou minutu se maják ohlásí dlouhým znakem – čárkou. Formát vysílání majáku připomíná časový signál konvenčnějších radiové stanice. Kromě samotného časového normálu vysílá maják ještě svou identifikační značku (OK0EPB) a číselný údaj o přesném čase ve formátu UTC.Přestože vysílač majáku disponuje nevelkým výkonem 10 wattů, je možné ho slyšet v různých částech světa, kromě evropských zemí i v USA a na Novém Zélandu, a autor tohoto článku jej poslouchá i na přijímači vlastní konstrukce se čtyřmi tranzistory. Další majákem vysílaná informace je údaj o kritické frekvenci vyšší části ionosférické vrstvy F (https://cs.wikipedia.org/wiki/Ionosf%C3%A9ra). Tato vrstva je zodpovědná za šíření radiových vln a způsobuje jejich odraz zpět směrem k zemi. Údaj o její propustnosti v závislosti na frekvenci patří k základním informacím pro orientaci v aktuálních podmínkách na pásmech. Kromě přesného času tak maják udává posluchačům bez připojení k internetu i cennou informaci pro lov stanic.

Při poslechu přesného pípání, které zachytil a na Youtube umístil posluchač z Itálie, jistě všichni hanobitelé  „kukaček“ zblednou závistí: