- Inzerce -

Radiový koutek: Mimozemské vysílání

Signály mimozemského původu jsou v oblasti radiového příjmu bezpochyby jedním z nejpřitažlivějších cílů. Minulý pátek se dokonce i na stránky mainstreamových periodik dostala zpráva o příjmu tzv. rychlých radiových záblesků. Rychlé radiové záblesky jsou velmi krátké “výtrysky” elektromagnetických vln, které trvají pouze několik milisekund. Převratnost současného objevu spočívá v periodicitě přijímaných signálů – do dnešní doby se mělo za to, že jde o vzájemně izolované jevy. Také se podařilo potvrdit, že signály pochází ze značně vzdálených koutů galaxie – aby rychlý “burst” překonal dlouhou cestu, musí být energie k jejich emitování velmi silná, např. u záblesku s označením FRB 150418 muselo vzniknout zhruba tolik energie, kolik vyzáří Slunce za celých 10 000 let. Vesmírné vysílání bylo zaznamenáno pomocí obřího radioteleskopu v Portoriku:

kout 2.jpg

Astrofyzici jako zřejmě nejpravděpodobnější zdůvodnění záhadných signálů uvádějí dosud neznámé projevy pulsarů. Signály také mohou vznikat jako doprovodný jev při nasávání hvězdy černou dírou, popř. může jít o dosud zcela neznámý typ neutronové hvězdy. Vědci to tentokrát zřejmě trochu přehnali s PR – kořením rychle přejímaných zprávy byla hypotetická možnost, že by vysílání pocházelo od inteligentní mimozemské civilizace. Uspokojivé vysvětlení radiových záblesků dosud chybí, a tak není divu, že ke spekulacím o mimozemské civilizaci nemusí být daleko. Pokud taktně přejdeme hypotézu o tom, že již “jsou mezi námi” (nejhorší jsou údajně “šediváci”), pak stojí za připomenutí fakt, že už první zachycené signály pulsarů byly ukvapeně považovány za vysílání mimozemské civilizace. Nezvykle přesně se opakující signály je možné lehce zaměnit za vysílání inteligentního druhu:

Jistou dávkou tajemné vesmírné mlh(ovin)y jsou zahalené i jiné vesmírné signály. Dodnes nevysvětlený “Wow!” signál byl zachycen v roce 1977 pomocí teleskopu Big Ear. Signál trval 72 sekund a nikdy se jej nepodařilo zachytit znovu, ani uspokojivě vysvětlit jeho původ.

kout3.jpg

Na serveru Youtube je k poslechu dokonce falešná audionahrávka, vytvořená manipulací hlasové stopy. Pravý audiozáznam Wow! signálu zřejmě vůbec nevznikl, protože radioteleskop nahrával pouze spektrogram:

Přesto si lze z falešné nahrávky vzít jisté ponaučení – k vytvoření vesmírně znějících samplů není třeba stavět obří parabolické antény a pořizovat citlivé přijímače, mnohdy stačí jen jednoduchá manipulace nahrávek rozhlasu v audioeditoru. Pragmatismus ale milovníky veskrze autentických řešení většinou příliš neuspokojuje. Radioastronomie ale díky rychlému vývoji elektroniky (k historii radioastronomie viz jeden z minulých koutků) nemusí být pouze vědou pouze pro vyvolené – slušným základem pro příjem kosmických signálů může být i USB přijímač digitální televize založený na čipu RTL2832. Vývojáři linuxových ovladačů při hackování miniaturního přijímače zjistili, že jej lze kontinuálně přelaďovat od 20 MHz do 1750 MHz. Za cenu několika stokorun lze získat poměrně výkonný přijímač, i s jednoduchou anténou a konvertorem lze přijímat např. záření Jupiteru, s pomocí předzesilovačů a parabolické antény přijímat spektrum Mléčné dráhy, spektrální čáry vodíku nebo se pokusit hledat signály inteligentních civilizací. Ať už bude původ podivných mimozemských signálů jakýkoli, jedno je jisté – vesmír bezpochyby přinese ještě mnohá překvapení, a to nejen z hlediska radiového příjmu.

kout4.jpg

kout5.JPG

kout6.jpg