- Inzerce -

Soudobá hudba v krematoriu

Brno Contemporary Orchestra zahraje tuto neděli v unikátním prostoru, v němž soudobá hudba jinak příliš nezní.

„Jisto je, že dnešní provádění zpopelňování předchází vytvoření nového kultu, že tento kult však vznikne teprve tehdy, až naše doba – technika a umění – najdou pro něj výraz, jenž by se vyrovnal svou vnější i vnitřní velikostí výrazu kultu oněch dob. A dnešní architekt je povolán dáti kultu jeho formu, jeho vnější výraz, aby jím bylo dosaženo účinku vnitřního. (…) Technická forma, technický aparát, jehož se dnes používá při zpopelňování, vtírají se svým úsilím po abstrakci a nepřipouštějí ono myšlenkové oproštění, které mají vyvolati poslední okamžiky pozemské existence člověka u pozůstalých,“ uvedl roku 1928 v článku v časopise Horizont architekt Ernst Wiesner jako komentář ke svému návrhu brněnského krematoria. Krematorium coby symbolická budova má v českém umění své drobné, ale nepřehlédnutelné zářezy. Ať to neexistující pelhřimovské, do něhož je doporučován výlet ve filmu Vesničko má středisková nebo to skutečné pardubické, které si zahrálo ve Spalovači mrtvol. Brno Contemporary Orchestra se v neděli 9. února pokusí zjistit, jak s  myšlenkami Ernsta Wiesnera a prostorem jeho brněnského krematoria ladí skladby českých i světových autorů. Na programu je Introduzione All’Oscuro Salvatore Sciarrina, Symfonie č. 3 (Medjugorie) Pavla Zemka-Nováka, Chain I. Witolda Lutosławského a Canticum canticorum Krzysztofa Pendereckého. Společně s Brno Contemporary Orchestra pod taktovkou Pavla Šnajdra vystoupí vokální soubor Ensemble Frizzante a klavíristka Nikol Bóková.