Sobota, 28. ledna 2023

Ádám Móser

Thisnis: Variationes Calvariae Locus

Spojovaní postupů vzešlých z historie evropské klasické hudby, divoké postmoderní avantgardy i různých dávek absurdity je pro Miroslava Tótha typické.