Středa, 17. srpna 2022

Allan Kaprow

Probuzeni k tomu, co se děje

Náhoda, bude-li pitomě použita, zůstane jen dalším omezujícím akademismem.