Pondělí, 2. října 2023

Andy Farnell

První úterek v měsíci… Něco málo k syntetické road music

Takto vzniká historie, neustálé opakování jmen a děl, přidávání vzácných nálezů, kopírování hudby rok za rokem, z magnetické pásky a kazety, na CD, zkomprimované šíření změněných kopií na Youtube, Vimeu či Bandcampu.