Úterý, 5. července 2022

Anežka Šimková

Hermovo ucho – Naslouchání ptačím ritornelům

Dvakrát o estetizaci ptačího zpěvu.