Neděle, 7. srpna 2022

Baborák Ensemble

Liška a Stockhausen na Strunách podzimu

Struny podzimu nachystaly mimo jiné dva apartní kousky.