Úterý, 1. prosince 2020

Baborák Ensemble

Liška a Stockhausen na Strunách podzimu

Struny podzimu nachystaly mimo jiné dva apartní kousky.