Úterý, 21. září 2021

Baborák Ensemble

Liška a Stockhausen na Strunách podzimu

Struny podzimu nachystaly mimo jiné dva apartní kousky.