Pátek, 29. září 2023

Baborák Ensemble

Liška a Stockhausen na Strunách podzimu

Struny podzimu nachystaly mimo jiné dva apartní kousky.