Pondělí, 22. Červenec 2019

Baborák Ensemble

Liška a Stockhausen na Strunách podzimu

Struny podzimu nachystaly mimo jiné dva apartní kousky.