Pátek, 5. června 2020

Bernd Alois Zimmermann

Hudební fórum Hradec Králové 2018

20.– 27. listopadu

Dvacáté století jako kontinuum

V Berlíně od Debussyho po Ligetiho.