Pátek, 24. března 2023

Bohuslav Kováč

Hermovo ucho – Liptovské impulsy mého života

Jak autora formovali Bohuslav Kováč a Milan Adamčiak.