Úterý, 6. června 2023

Christian Weber

Zvolna – Stopy zmizelého Mikrotonu

Produkce rusko-rakouského vydavatelství připomíná, co bylo v improvizované hudbě aktuální tak nedávno a přitom zdánlivě tak dávno – a co je platné dosud.

WWW – WintschWeberWolfarth: Thieves Left That Behind

Atmosféra je improvizačně uvolněná, avšak nic se přitom neděje...