Neděle, 21. Červenec 2019

DDS

Stephen O’Malley: Gruidés

V klucích s elektrickou kytarou prostě často dříme umělec, který se potřebuje vyjádřit většími formami.