Pátek, 18. září 2020

Diamanda Galás

Videa na víkend – Gloomy Sunday

Při příležitosti narozenin autora.

Diamanda Galás: All the Way, At Saint Thomas the Apostle Harlem

Radikální árie a temné žalozpěvy ve vyzrálé formě. 

Videa na víkend – V tento den…

Phonautograph, Baudelarie, Solanas, Cora.