Čtvrtek, 28. září 2023

HANATSUmiroir

Kterak eRikm kreslil strašidla

Francouzský gramofonista s japonskými pomocníky čekali, co se zjeví z nicoty.