Neděle, 27. září 2020

Henry David Thoreau

John Cage, Reinhold Friedl: Complete Song Books

Klavírista Friedl interpretuje Cage bez klavíru, zato se spoustou hraček.