Úterý, 7. února 2023

Jackie Matisse

Intermedium Tudor IV: Filozofická i akustická amplifikace neuronů

Závěrečná část tudorovské tetralogie.