Neděle, 26. března 2023

London Philharmonic Orchestra

Vladimir Martynov: Utopia Symphony

Symfonie, která původně opěvovala jihoasijský městský stát, nyní míří k obecnějším ideím.

Ravi Shankar: Sukanya

Hudebník, který naučil Západ hrát rágy, si zkusil napsat západní operu s výsledkem, který je spíše zajímavý než podařený.