Pátek, 3. prosince 2021

Luca Francesconi

Videa na víkend – Heiner Müller

My jsme lid, Hamlet je stroj, muž je ve výtahu.