Čtvrtek, 30. března 2023

Markéta Lazarová

Liška a Stockhausen na Strunách podzimu

Struny podzimu nachystaly mimo jiné dva apartní kousky.