Úterý, 1. prosince 2020

Markéta Lazarová

Liška a Stockhausen na Strunách podzimu

Struny podzimu nachystaly mimo jiné dva apartní kousky.