Pondělí, 5. června 2023

Marta Kolárová

DIY kultury – Mikrofon je naše bomba

Sborník s podtitulem Politika a hudební subkultury mládeže není nic pro milovníky radostného retra Kmenů. Jsme svědky „vyhasínání významu hudebních subkultur mládeže v souvislosti s politikou končícího postsocialismu?“

Zvukové stezky a magnetická pole v Anežském klášteře

Plakát a tisková zpráva řeknou vše.