Pátek, 2. června 2023

Martin Flašar

Ukryto v pásech – křest knihy

České muzeum hudby zve na uvedení monografie věnované české elektroakustické a elektronické vážné hudbě a jejím přesahům do oborů, jako je film, literatura aj.

Zkouška sirén: Kritici

V pondělí 29. 6. se v pražských Sovových mlýnech předávala cena F. X. Šaldy.