- Inzerce -

Ukryto v pásech – křest knihy

České muzeum hudby zve na uvedení monografie Ukryto v pásech věnované české elektroakustické a elektronické vážné hudbě a jejím přesahům do oborů, jako je film, literatura aj. Přítomní členové autorského týmu během večera krátce představí své kapitoly.

Kolektiv teoretiků, badatelů, kurátorů i tvůrců přibližuje nejrůznější společensko-politické, historické a technické aspekty elektroakustické kompozice v české oblasti bývalého Československa. Rozebírá teoretická východiska elektroakustické hudby i její specifickou terminologii a reflektuje stav bádání v oblasti. Zvláštní pozornost věnuje nahrávacím studiím, v nichž elektroakustická hudba vznikala, a jejich vybavení, technickým možnostem i omezením.

Historická část práce v několika kapitolách popisuje počátky elektroakustické tvorby v Československu, vznik nahrávacích studií i významných skladeb a šíření a propagaci elektroakustické hudby v často spíše nevstřícném prostředí vládnoucího režimu. Závěrečná část je věnována neautonomní elektroakustické hudbě a využití jejích prostředků ve filmové, rozhlasové i literární tvorbě.

Autoři: Petr Ferenc (ed.), Martin Flašar, Milan Guštar, Miloš Haase, Lukáš Jiřička, Jonáš Kucharský, Pavel Novotný, Viktor Pantůček, Michal Rataj.

Program večera

  • Úvodní slovo (Petr Ferenc)
  • Studiová technika v československé elektroakustické tvorbě (Milan Guštar)
  • Notace elektroakustické hudby (Miloš Haase)
  • Stopy elektroakustické hudby v českém filmu (Jonáš Kucharský)
  • Česká fonická poezie a její hudební aspekty (Pavel Novotný)

Knihu bude možné na místě zakoupit.

Akce se koná v pondělí 6. března od 19:00 ve stálé expozici Českého muzea hudby (Karmelitská 2, Praha)– místnost Hudba pod proudem (1. p.). Vstup volný.