Pátek, 30. září 2022

Metamkine

Hermovo ucho – Onement anebo Když se „jedinost“ zaměňuje za „jedinečnost“

Zatímco jedinost je neuchopitelná, jedinečnost často stimuluje fetišismus a lehce podléhá komodifikaci.

Jérôme Noetinger na Vs. Interpretation

Několik drobných úvah inspirovaných tvorbou Jérôma Noetingera.