Úterý, 9. srpna 2022

Mike Majkowski

Hermovo ucho – Naslouchání ptačím ritornelům

Dvakrát o estetizaci ptačího zpěvu.