Úterý, 28. září 2021

Mike Majkowski

Hermovo ucho – Naslouchání ptačím ritornelům

Dvakrát o estetizaci ptačího zpěvu.