Pátek, 1. prosince 2023

Mike Majkowski

Hermovo ucho – Naslouchání ptačím ritornelům

Dvakrát o estetizaci ptačího zpěvu.