Pátek, 2. června 2023

Moram Phessefi

Zkouška sirén – Komunity a jejich hudba

Improvizace, hluk i cimbál ke sledování ptáků v Ohiu.