Neděle, 27. listopadu 2022

Mute Song Ltd.

Venetian Snares: She Began to Cry Tears of Blood Which Became Little Brick Houses...

Ve své roztříštěnosti dosahuje podivuhodné homogenity.