Pátek, 29. září 2023

Noah Davis

Hermovo ucho – But call it Blues if you must

Černá barva, černá díra, černá hudba, čtyři „černé“ výstavy a meze interpretace.