Neděle, 27. listopadu 2022

Noah Davis

Hermovo ucho – But call it Blues if you must

Černá barva, černá díra, černá hudba, čtyři „černé“ výstavy a meze interpretace.