Čtvrtek, 23. září 2021

Oblastní galerie Vysočiny

Hluboký poslech v IGLOO

Poznámky k ušně podnětnému dění v jihlavské zvukové galerii. Co se za ty dva roky událo?