Čtvrtek, 18. srpna 2022

Oblastní galerie Vysočiny

Hluboký poslech v IGLOO

Poznámky k ušně podnětnému dění v jihlavské zvukové galerii. Co se za ty dva roky událo?