Neděle, 3. července 2022

People Like Us

Videa na víkend – People Like Us

Vicki Bennett, její dvojznačný pseudonym a audiovizuální koláže.